Polityka Prywatności

Operator serwisu (usługodawca) zobowiązuje się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych ("Dane Osobowe"). Jednocześnie Operator serwisu podkreśla, że stronę internetową hanzatower.pl można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

Dane Osobowe:

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej jest J.W. Construction Holding S.A., ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie prawo telekomunikacyjne oraz postanowieniach niniejszego regulaminu. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:

 1. w celu realizacji przepisów prawa,
 2. w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (newsletter),
 3. na potrzeby działań promocyjnych i handlowych usługodawcy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w punkcie 1), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w punkcie 2) umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji usługi przez administratora danych albo odbiorców danych oraz 3) zgoda użytkownika wyrażona za pośrednictwem strony internetowej. Dane osobowe zgromadzone przez usługodawcę mogą być także udostępnione:

 • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć: adresów e-mail, imion i nazwisk, numerów telefonów.

Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Każdy użytkownik posiada prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych,
 2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
 3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji punktów 1, 2 i 3 należy skontaktować się z Administratorem danych, czyli J.W. Construction Holding S.A., ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki. Po zakończeniu korzystania przez użytkownika z usług świadczonych przez usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:

 • dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
 • stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa,
 • dostarczania użytkownikowi materiałów marketingowych stanowiących reklamę lub promocję działalności własnej lub spółek celowych należących do grupy kapitałowej JW Construction, chyba że użytkownik odwoła swoją zgodę na ww. działania.


Bezpieczeństwo:

Operator Serwisu zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim. Operator serwisu informuje, iż bazy danych operatora serwisu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności związanymi z użytkowaniem serwisu hanzatower.pl prosimy kierować pytania na adres e-mail: marketing@jwc.pl

Cookies:

Operator serwisu informuje, iż Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Operator serwisu informuje, iż Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Operator Serwisu informuje, iż pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu;

Operator serwisu informuje, iż w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Operator serwisu informuje, iż przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Operator serwisu informuje, iż użytkownik serwisu zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Operator serwisu informuje, iż Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Operator serwisu informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest operator Serwisu: J.W. Construction Holding S.A., ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki. Operator serwisu informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator serwisu informuje, iż więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zapytaj o szczegóły oferty

Biuro Sprzedaży - Hanza Tower
Hotel Dana
I piętro, pokój 114
al. Wyzwolenia 50
71-500 Szczecin
woj. zachodniopomorskie

Godziny pracy biura:
pon. - pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 14:00
Tel. +48 91 817 21 72
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawiania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie i żądanie ich usunięcia. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dostępnymi w Polityce prywatności. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: biuro@jwc.pl

TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmioty z Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w celu przesyłania informacji handlowych w drodze korespondencji e-mail zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmioty z Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. poprzez nawiązywanie kontaktu telefonicznego w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne.
Dziękujemy! Twoja wiadomość  została wysłana...
Wystąpiły błędy w formualrzu
© JW Construction Holding S.A.
Przedstawione na stronie internetowej hanzatower.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji. Wszelkie informacje i dane zawarta na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie praw autorskich, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakichkolwiek celu wymaga każdorazowo pisemnej zgody J. W. Construction Holding S. A. W razie zapotrzebowania na w/w materiały prosimy o kontakt na wskazany adres: marketing@jwc.pl Spółka J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzymińskiej 326, nr REGON 010621332, KRS 0000028142, NIP 1250028307 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.771.888,60 zł